1.YLEISTÄ

1.1 Nämä sopimusehdot sisältävät ridersport.fi sivuston käyttöä koskevat ehdot, sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot.

1.2 Rekisteröityessään ridersport.fi nettisivuille tai ostaessaan tuotteita nettikaupasta käyttäjä, eli asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. ridersport.fi sivustolla on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.

1.3. ridersport.fi nettisivusto, vastaa tuotteiden toimituksesta ja tilaukseen liittyvästä asiakaspalvelusta.

2. REKISTERÖITYMINEN

2.1 Rekisteröityminen

Rekisteröitymällä käyttäjä saa käyttöoikeuden tiettyihin palveluihin. Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot rekisteröityessään ridersport.fi sivuston käyttäjäksi. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja väärien tietojen antaminen saattaa johtaa seuraamuksiin.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista ridersport.fi sivustolla ja on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta. Käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä Ridersportiin, jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Ridersportilla on oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

3. HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

3.1 Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Ridersport asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttöä koskeva tietosuojaseloste on nähtävissä.

4. TILAAMINEN / SOPIMUKSEN TEKEMINEN

4.1. Tilaaminen tapahtuu ridersport.fi verkkokaupasta tai sähköpostilla.

4.2. Tilauksessa tulee ilmoittaa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ostoskorissa ovat valmiiksi näkyvillä tilattavaksi halutut tuotteet, hinnat ja maininta maksutavasta.

4.3. Asiakkaan lähetettyä tilauksen on tehty sopimus sitova. Tilauksen lähettäminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi molemminpuolisesti, eikä sitä kumpikaan osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan sopimushetkellä voimassa olleita tilaus- ja sopimusehtoja kaikilta osin. Tilauksen tehtyään asiakkaan on katsottu hyväksyneen tilaus- ja sopimusehdot, tuotteen ominaisuudet, voimassa olleet tarjoukset ja toimitusajat.

4.4. Ridersport on sitoutunut toimittamaan sopimuksen mukaisen tuotteen voimassa olleiden hintojen, ominaisuuksien ja tilausehtojen mukaisesti. Ridersport on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti viipymättä, jos tuotteen ominaisuudet tai toimitusajat ovat muuttuneet sivustoilla sopimushetkellä ilmoitetusta poikkeaviksi. Tällöin asiakkaalla on myös oikeus tuotteen vaihtamiseen tai tilauksen perumiseen.

5. MAKSUTAVAT

5.1 Asiakas voi maksaa tuotteen verkkokaupassa tilauksen yhteydessä useiden suomalaisten pankkien tarjoamana verkkomaksuna tai yleisimmillä luottokorteilla, sekä tarjolla olevilla osamaksu tavoilla.

6. TUOTTEIDEN PALAUTUSOIKEUS

6.1 Asiakkaalla on oikeus palauttaa tilaus viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua tuotteen vastaanottohetkestä lukien. Ilmoituksen palauttamisen käyttämisestä voi tehdä ilmoituksella sähköpostitse.

6.2 Asiakas on velvollinen maksamaan palauttamisesta aiheutuneet kustannukset itse, sisältäen rahtikulut ja mahdolliset vauriot tuotteisiin asiakkaalla olon aikana. Palautettavan tuotteen tulee olla alkuperäisessä pakkauksessaan ja käyttämätön.

6.3 Tuotteen palautusoikeutta rajoittavat kuluttajansuojalain määräykset. Tuotteelle ei myönnetä palautusoikeutta, jos se on erityisesti asiakkaan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke. Ridersportin verkkokaupassa tuotteen yhteydessä on maininta, jos tuotteella ei ole palautusoikeutta.

6.4 Ennen tavaran palauttamista tulee aina ottaa yhteys ridersport.fi asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen info@ridersport.fi. Asiakaspalvelu antaa ohjeet tuotteen hyväksyttyyn palauttamiseen.

6.6 Ridersportilla on oikeus peruuttaa tilaus, jos tuotteen hinta virheen takia selkeästi poikkeaa markkinahinnasta.

7. KAUPAN PERUUTTAMISEN VAIKUTUKSET

7.1. Ridersport palauttaa peruutetusta tilauksesta tuotteen hinnan vähennettynä toimitus- ja palautuskuluilla, ilman aiheetonta viivytystä. Asiakas vastaa peruutetun tilauksen toimitus- ja palautuskustannuksista todellisten kustannusten mukaisesti (ylimääräisiä käsittelykuluja ei veloiteta).

8. TAKUU

Tuotteisiin liittyy takuu, mikäli tuotteen valmistaja on sellaisen antanut. Takuuehdot ovat valmistajan määrittelemät. Takuu ei ole Ridersport myöntämä eikä Ridersport vastaa valmistajan antaman takuun perusteella virheestä, josta Ridersport ei muuten kuluttajansuojalain 5 luvun nojalla olisi vastuussa.

9. VASTUUNRAJOITUS

9.1 Ridersport ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat   asiakkaalle ridersport.fi käytön yhteydessä tai sen johdosta, ettei ridersport.fi ole käytettävissä.

10. MUUT EHDOT

10.1 Ridersport ei vastaa ridersport.fi sivuston kautta ostetun tuotteen soveltuvuudesta asiakkaalle.

10.2 Ridersport ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.

10.3 ridersport.fi sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Ridersportille ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Palvelun sisällön, tekniikan, tai materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman palveluntarjoajan lupaa on kielletty muuhun kuin asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.

10.4 Ridersportilla on oikeus muuttaa ridersport.fi sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset sivustoa käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä ridersport.fi kotisivuilta. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.

10.5 Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Kiellettyä on käyttää mitään robottia tai muuta laitetta taikka menetelmää tarkkailemaan ridersport.fi sisältöä tai käyttöä.

10.6 Asiakas sitoutuu käyttämään ridersport.fi sivustoa vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen sekä lain tai hyvän tavan vastaisella käytöllä aiheuttamastaan vahingosta Ridersportille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Ridersportilla on milloin tahansa oikeus estää ridersport.fi käyttäminen sekä ostosten tekeminen.

10.7 Mahdollisiin asiakkaan ja Ridersport välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.

Jos tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

SOPIMUS JA TOIMITUSEHDOT

11. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Kaikki asiakkaan ja palveluntuottajan väliset sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat mahdolliset erimielisyydet, joista ei ole muuten päästy sopimukseen, ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Sopimus on sitova kun asiakas on ostanut palvelun ridersport.fi verkkokaupasta tai kun asiakas on vahvistanut sähköpostitse tilaavansa palvelun

Palveluntuottaja ei ole vastuussa seuraamuksista, jotka aiheutuvat tilaajan toimenpiteistä, ylivoimaisesta esteestä tai kolmannesta osapuolesta.

Palveluntarjoaja ja asiakaspalvelu

Ridersport

Osoite: Lanonpohjantie 10, 16800 Hämeenkoski Finland

Y-tunnus: 2867460-5

Sähköposti: info@ridersport.fi